Loading, moment geduld..

Fortes ES

3D animatieCommercialTechnische animatie
Fortes Energy Systems, experts in energieoverdracht, wilden heldere uitleg over afleversets voor zowel potentiële klanten als monteurs, op beurzen en intern. Oplossing: Ik ontwikkelde 5 3D-animaties om de werking van afleversets duidelijk te presenteren.
Fortes Energy Systems

Resultaten:
De animaties trokken de aandacht op beurzen en verbeterden intern de uitleg aan monteurs. De concrete visuele uitleg versnelde communicatie en acquisitie voor Fortes.

Proces:
In nauwe samenwerking analyseerden we de complexe technologie achter afleversets. Het creatieve proces vertaalde deze technische aspecten naar begrijpelijke 3D-animaties.

Toegevoegde Waarde:
De 3D-animaties maakten de complexe werking toegankelijk voor klanten en monteurs, waardoor begrip en waardering toenamen.

Conclusie

Het project voor Fortes Energy Systems resulteerde in heldere en visueel aantrekkelijke animaties die de complexe werking van de afleversets verduidelijken. Deze animaties hebben niet alleen potentiële klanten geboeid op beurzen, maar ook het begrip en de efficiëntie intern vergroot, inclusief het gebruik voor het opleiden van monteurs.

De nauwe samenwerking met het team van Fortes Energy Systems heeft geleid tot succesvolle animaties die waardevolle inzichten hebben geboden. Ik kijk trots terug op dit project en kijk uit naar toekomstige samenwerkingen. En de klant liegt er ook niet om: "We zijn erg blij dat we uiteindelijk voor jou hebben gekozen".